Sherborne

Veronica Sherborne legt een duidelijke relatie tussen de fysieke, emotionele en sociale ontwikkeling. Zij zag dat sociaal-emotionele problemen ook tot uiting komen in de lichaamstaal van het kind (bijvoorbeeld: verkrampt, gesloten, of juist ongecontroleerd en vluchtig). 

Het geeft kinderen op speelse wijze meer vertrouwen in eigen kunnen.  Deze methode is heel geschikt voor jongere kinderen.

Op basis hiervan bood ze kinderen doelgericht en op speelse wijze allerlei bewegingspelvormen aan, waardoor het kind heel basaal met zijn lijf leerervaringen op kon doen.

Wat is Sherborne?                                                         
De Sherborne bewegingspedagogiek is ontwikkeld halverwege de 20e eeuw door de Engelse bewegingspedagoog Veronica Sherborne. De basisideeën voor haar methode zijn gebaseerd op natuurlijke bewegingen van het jonge kind (zie Theoretisch kader voor verdere uitleg).

Als leerling van danschoreograaf Rudolf Laban, gebruikte zij zijn observatiemethode om het lichaam en bewegingen op een objectieve en gestructureerde wijze te observeren en analyseren.

Het toenemende lichaamsbesef bleek direct gevolgen te hebben voor de wijze waarop het kind zich beweegt, en ook positieve veranderingen teweeg te brengen in het gedrag, de emoties en de manier waarop het kind relaties aangaat. 

Dit gebeurt middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek.  Wanneer ouders of scholen ervoor open staan om te kijken hoe zij kunnen bijdragen aan het beter functioneren van het kind, dan