Wie ik ben

Mijn visie en mijn passie!

In de afgelopen jaren is me steeds meer duidelijk geworden waar mijn hart ligt en wat van daaruit mijn specifieke bijdrage kan zijn aan de ontwikkeling van kind, gezin en school.

Het contact tussen het kind en zijn ouders heeft al jaren mijn speciale belangstelling. Dit contact heeft een grote invloed op het kind en deze invloed begint al tijdens de eerste contacten tussen ouder(s) en kind. De hechtingsfase is een levensfase waar veel probleemgedrag mee verbonden is. Elke ouder wil z’n kind een goede start geven en geeft veel eigen behoeften op om dit te bereiken. Vaak verloopt de hechting goed genoeg. Dan heeft een kind een goed gevoel van eigenwaarde. Dit zie je terug in voldoende basisvertrouwen zowel in zichzelf als in de omgeving.

Wanneer er in het vroege leven van een kind sprake is van verhoogde stress, heeft dit effect op de neurale verbindingen in de lagere hersengebieden, waardoor het innerlijk waarschuwingssysteem en de emotionele reacties van het kind ontregeld raken. Omdat de ontwikkeling van de hogere hersengebieden afhankelijk is van de juiste organisatie van de lagere gebieden, zijn meegemaakte gebeurtenissen in de vroege kinderjaren van grote invloed op de ontwikkeling van alle hersendelen. Het gaat dan vooral om onbewuste herinneringen waardoor aannames zijn ontstaan over zichzelf en de wereld op onbewust, non-verbaal, lijfelijk niveau. Juist omdat het gaat om onbewuste processen, zijn deze moeilijk met de gebruikelijke therapieën te beïnvloeden.

Het mooie is dat het ontbrekende basisvertrouwen alsnog ontwikkeld kan worden. Het ontwikkelen van dit basisvertrouwen is gaandeweg de rode draad geworden in mijn werk. In alle methodes waar ik mee werk wordt het basisvertrouwen via spel en beweging versterkt. Zo worden eventuele haarscheuren in de hechting alsnog gedicht. Er komt dan meer rust in het kind en het contact met zijn omgeving. Je kind kan zich dan in een meer ontspannen sfeer verder ontwikkelen.

Als kinderen erg onzeker zijn, snel aan zichzelf twijfelen, geen kritiek kunnen verdragen, altijd moeten winnen, vaak boos zijn, klampend gedrag vertonen, alles zelf willen kunnen, veel willen bepalen, bang zijn om nieuwe dingen te doen, dan kan dat duiden op weinig basisvertrouwen.