Kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie is geschikt voor kinderen die vastlopen of dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling.

Psychomotorische Kindertherapie biedt kinderen een mogelijkheid om nieuwe of andere ervaringen op te doen. De therapeut staat daarom stil bij wat het kind voelt, beleeft en ervaart. Zo komt er al spelend ruimte voor dat wat niet bewust is en door het kind niet verwoord kan worden. Spelenderwijs kan het kind laten zien waardoor het gehinderd wordt. Door nieuwe ervaringen op te doen en negatieve ervaringen te verwerken, komt het kind terug bij z’n oorspronkelijke kracht en zelfvertrouwen.

Psychomotorische kindertherapie is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.