Ik hoop natuurlijk dat je tevreden bent met de behandeling en mijn bejegening. Als dat zo is, vind ik het fijn als je dit ook aan andere ouders vertelt.

Mocht je niet tevreden zijn over de behandeling, dan stel ik het op prijs als je dit eerst bij mij aangeeft. Dan kijken we gezamenlijk naar een oplossing.
Als dat nog onvoldoende tot tevredenheid leidt, kan er een beroep gedaan worden op een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Hiervoor is De Onverwachte Kracht aangesloten bij 2 instanties, te weten;

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) www.vaktherapie.nl

en

NIBIG www.nibig.nl

Als je bent doorverwezen via huisarts of wijkcoach, dan geldt bij een klacht de route via de Klachtencommissie van de FVB.

zie: https://www.vaktherapie.nl/klacht

Als je de behandeling zelf betaalt of een beroep doet op vergoeding vanuit de aanvullende polis van uw eigen Zorgverzekering geldt de route via NIBIG.

Zie: https://nibig.nl/therapeuten/klachten/