Ouders

Deze methode richt zich specifiek op het versterken van het zelfvertrouwen en de relatie tussen ouder en kind. Soms heeft een kind in de eerste levensjaren te weinig de mogelijkheid gehad om positieve lijfelijke leerervaringen op te doen. Er zijn in onze drukke levens vaak genoeg omstandigheden waardoor we niet helemaal (emotioneel) beschikbaar kunnen zijn voor ons kind. Sherborne Samenspel biedt jou als ouder alsnog de gelegenheid om je kind te steunen en te koesteren. Al spelend leert het kind meer op de ouders en op zichzelf te vertrouwen. Dit vertaalt zich in minder boos, bepalend, claimend en onzeker gedrag.

Binnen deze methode is het niet de therapeut die spelvormen met het kind doet, maar de ouders zelf. De therapeut begeleid de ouders door zowel spelvormen als houding voor te doen. Deze werkwijze helpt ouders om zelf de signalen van het kind te begrijpen en te beantwoorden. Op deze manier kan het kind zich gezien en begrepen voelen en daardoor meer vertrouwen krijgen in zichzelf en zijn ouders. Door het positieve lichamelijke contact die de spelletjes bieden, wordt deze methode vaak zowel door het kind als de ouders als prettig en leuk ervaren.

De kracht van de methode ligt mede in het feit dat de video als hulpmiddel wordt ingezet. De videobeelden van de sessies worden met de ouders samen terug gekeken en geanalyseerd. Ouders worden zich meer bewust van hun natuurlijke vermogen om de lichaamstaal van hun kind te verstaan. Verder is de werkwijze erop gericht om ouders te ondersteunen zelf thuis met de bewegingsvormen en de sensitieve houding verder te gaan.

Achtergrond

Wanneer er in het vroege leven van een kind sprake is van verhoogde stress, heeft dit effect op de neurale verbindingen in de lagere hersengebieden, waardoor het innerlijk waarschuwingssysteem en de emotionele reacties van het kind ontregeld raken. Omdat de ontwikkeling van de hogere hersengebieden afhankelijk is van de juiste organisatie van de lagere gebieden, zijn gebeurtenissen in de vroege kinderjaren van grote invloed op de ontwikkeling van alle hersendelen. Het gaat dan vooral om onbewuste herinneringen waardoor op onbewust, non-verbaal, lijfelijk niveau aannames zijn ontstaan over zichzelf en de wereld. Deze onbewuste processen zijn deze moeilijk met de gebruikelijke therapieën te beïnvloeden. Sherborne Samenspel is een methode die dit lijfelijke en onbewuste niveau wel positief kan beïnvloeden.