Psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) is een ervaringsgerichte behandelmethode waar doen en ervaren centraal staan. Elk kind ontwikkelt zich al bewegend en spelend. De ervaringen die het kind daarbij opdoet, bepalen de motorische, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. Om deze reden zijn bewegen en spelen de belangrijkste instrumenten in de behandeling door een psychomotorisch kindertherapeut.

De therapeut ‘leest’ het gedrag van het spelende en bewegende kind. Hieruit krijgt zij een beeld van hoe het kind zichzelf heeft vast gezet en van het niet helpende gedrag. Doordat de therapeut het kind ziet en zijn gedrag begrijpt, kan er in het kind ruimte komen om te gaan experimenteren met ander gedrag.

De therapie start met focussen op de sterke kanten van het kind. De therapeut sluit aan bij wat het kind laat zien en neemt een accepterende houding aan. Zo krijgt het kind vertrouwen in de therapeut en zal het kind steeds meer zichzelf durven zijn. Bewust en onbewust laat het kind dan zien waar het last van heeft. De therapeut kan van daaruit samen met het kind op zoek naar meer passend gedrag. Voor ieder mens, groot of klein, is het spannend om vertrouwde patronen los te laten. Door de verandering via spel en beweging te laten ontstaan blijft de therapie laagdrempelig en zal het kind van nature gemotiveerd blijven.

Het versterken van het zelfvertrouwen maakt altijd deel uit van de behandeling. Door de sterke kanten te benadrukken en grenzen te verleggen bouwen we aan de veerkracht die nodig is om de meer spannende uitdagingen aan te gaan.

Psychomotorische kindertherapie

Ouders worden betrokken bij de behandeling o.a. door regelmatige gesprekken, waarin de therapie- en de thuissituatie met elkaar worden verbonden. De eerste sessie mogen de ouders er altijd bij zijn. Gaandeweg het proces zal ik de ouders uitnodigen om af en toe een sessie (gedeeltelijk) mee te doen. Wanneer het kind eraan toe is om thuis te oefenen met nieuw gedrag, worden ouders uitgenodigd om dit eerst in de speelzaal samen onder begeleiding te oefenen. Hoe lang een therapieproces duurt wordt meestal gaandeweg duidelijk. Met de meeste kinderen werk ik minimaal een half jaar en maximaal een jaar.

Het uitgangspunt is dat kind en ouders zelf verder kunnen.

De sessies zijn wekelijks (m.u.v. schoolvakanties) en duren gemiddeld 50 minuten.