Spel, beweging en creatieve middelen vormen het uitgangspunt voor de werkwijze. Ik sluit zoveel mogelijk aan bij wat het kind aanspreekt en los weekt.

Aanvullend maak ik gebruik van een aantal methoden:

Sherborne Developmental Movement

Dit is een echte doe-methode die goed aansluit bij de natuurlijke bewegingsbehoefte van kinderen. Het geeft kinderen op speelse wijze meer vertrouwen in eigen kunnen.  Deze methode is heel geschikt voor jongere kinderen.

Rots & Water

Rots & Water is een methode waarin zowel de lichamelijke als mentale weerbaarheid wordt getraind. Kinderen leren voor zichzelf opkomen en zich te verweren als dat nodig is. Ook leren zij zich te beheersen als de situatie dat vraagt.  Kinderen ontdekken dat het de ene keer verstandig is om als een rots te zijn en de andere keer juist als water te zijn.

Kids’ Skills

Kids’ Skills helpt het kind om zelf een oplossing te vinden voor het probleem. Het is een simpele, praktische methode die kinderen in vijftien stappen van het probleem naar de oplossing helpt. De methode is gericht op het aanleren van vaardigheden.

Le Bon Depart

De methode Le Bon Départ helpt kinderen om weer met plezier en zelfvertrouwen te bewegen. Via muziek en liedjes wordt de bewegingsdrang van kinderen geprikkeld.  Zo worden niet alleen de motorische, maar ook de emotionele en cognitieve vaardigheden op speelse wijze geoefend.