Therapie

De therapie start met een psychomotorisch onderzoek. Hiervoor zijn drie sessies en een gesprek met ouders nodig. Alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind, worden in de onderzoeksfase in kaart gebracht. De uitkomst van dit onderzoek leidt tot een advies. Gaat u akkoord dan stelt de therapeut een individueel behandelingsplan op en kan de therapie voor uw kind starten.

Ouderbegeleiding

In een eerste gesprek vertelt u over het kind en de problemen die u in de omgang met uw kind ervaart. Vervolgens vult u een vragenlijst is, die tot een advies leidt.  In het tweede gesprek vertel ik welke benadering het beste past bij uw kind. Na vier weken is er een derde gesprek waarin we kijken hoe het advies heeft gewerkt en kunnen er aanvullende tips worden gegeven.