Coaching

Bij coaching ga ik eerst met het kind op zoek naar de verandering die het kind wenst. Dat is het uitgangspunt voor de kindercoaching. Na vijf sessies is er een gesprek met het kind en de ouders, om te kijken waar we staan. Samen bepalen we of er nog aanvullende sessies nodig zijn of dat we kunnen afronden.

Een sessie duurt een uur en kan eventueel bij u thuis plaats vinden. Ook is het mogelijk om hiervoor een geschikte ruimte in uw buurt te zoeken. Scholen zijn vaak bereid om ruimte te bieden. In overleg kijken we wat de beste optie is.

Therapie

De therapie start met een psychomotorisch onderzoek. Hiervoor zijn drie sessies en een gesprek met ouders nodig. Alle factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind, worden in de onderzoeksfase in kaart gebracht. De uitkomst van dit onderzoek leidt tot een advies. Gaat u akkoord dan stelt de therapeut een individueel behandelingsplan op en kan de therapie voor uw kind starten.

Een sessie duurt een uur en vindt bij voorkeur plaats onder schooltijd in een ruimte van school. Als school geen ruimte beschikbaar heeft wijk ik uit naar een aantal vaste ruimten die ik huur.

Ouderbegeleiding

In een eerste gesprek vertelt u over het kind en de problemen die u in de omgang met uw kind ervaart. Vervolgens vult u een vragenlijst is, die tot een advies leidt.  In het tweede gesprek vertel ik welke benadering het beste past bij uw kind. Na vier weken is er een derde gesprek waarin we kijken hoe het advies heeft gewerkt en kunnen er aanvullende tips worden gegeven.